• Borgen Advokatar

Advokatforeningen - Bistandsadvokatutvalget på studietur i Finland

Utvalget ønsket å se på den finske ordningen for å studere hvordan straffeprosessen fungerte i vårt naboland – både trepartsprosessen i straffesaker, men også fornærmedes rettigheter generelt.


Les hele saken på advokatforeningen.no her.