Borgen Advokatar AS har kontorlokaler på Stord, Husnes, Haugesund og i Norheimsund. Våre advokater er tilgjengelige for personlige møter i regionen.

For direkte kontakt med en medarbeider, se Menneskene.

Ordinær post kommer frem til rett person uavhengig av hvilket kontor posten blir sendt til.

Borgen Advokatar AS har en sentralbordløsning og du vil nå rette vedkommende ved bruk av vårt hoved nummer.

E-post: firmapost@borgen.no
Sentralbordnummer: 

53 45 60 00

  • Facebook Borgen Advokatar
STORD
HUSNES

Kontor-/postadresse:

Ringvegen 30, 5412 Stord

(Heiane)

Kontoradresse: 

Heiamyro 11, 5460 Husnes

Postadresse: 

Postboks 84, 5480 Husnes

HAUGESUND
NORHEIMSUND

Kontoradresse: 

Haraldsgata 75, Haugesund

Postadresse:

Postboks 511, 5501 Haugesund