Våre fagområder

Eiendom, eiendomsoppgjør og tvangssalg

Jordskifte

Barnevern

Bistandsadokat

Selskapsrett og kontraktsrett

Arbeidsrett

Konkurs og gjeldsforfølgelse

Familie, arv og skifte

Strafferett

Erstaning og forsikringsrett