Bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal følge opp og ivareta dine interesser dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Herunder bistand under rettssaker/anmeldelser til politiet, begjæring om besøksforbud, bevissikring, erstatning og oppreisning.


Vi har meget høg kompetanse og erfarne advokater til å bistå med alle oppgaver som faller innunder fagområdet. En av selskapets partnere er fast bistandsadvokat i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Dersom er har rett til Fri rettshjelp vil våre advokater rask avklare om dette er tilfelle.
 

Advokater