© 2019 Borgen Advokatar

Levert av Mint Digital AS

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal følge opp og ivareta dine interesser dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Herunder bistand under rettssaker/anmeldelser til politiet, begjæring om besøksforbud, bevissikring, erstatning og oppreisning.


Vi har meget høg kompetanse og erfarne advokater til å bistå med alle oppgaver som faller innunder fagområdet. En av selskapets partnere er fast bistandsadvokat i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Dersom er har rett til Fri rettshjelp vil våre advokater rask avklare om dette er tilfelle.
 

Advokater