Arbeidsrett

Våre advokater har betydelig erfaring innenfor fagområde arbeidsrett. Dette omfatter både løpende rådgiving og prosessoppdrag innenfor følgende områder:

  • Utarbeidelse av arbeidsavtaler og arbeidsreglement.

  • Opphør av arbeidsforhold (oppsigelse og avskjed/sluttavtaler).

  • Omstilling og nedbemanninger.

  • Virksomhetsoverdragelser.

Advokater